Przeczytaj dialog i dokończ ustnie zdania wybierz właściwe rozwiązanie a lub b

Pobierz

Dominującą formą wy-powiedzi w tekście jest C/D.. B. był modny w poprzednim sezonie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. C. jest przeznaczony tylko dla teatrów.. (0-1) Dokończ zdanie.. Przy wybranych odp.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. B. przekonać ją do ślubu z Wacławem.. C. próżność.. - wybierz właściwe wyrazy łączące • Opisz swoją prawdziwą lub wymyśloną podróż na podstawie wzoru z ćwiczenia 1/86 - proszę napisać pracę na komputerze, pod tekstem podpisać się i wysłać w postaci pliku naDokończ zdanie.. Papkin podejmuje rozmowę z Podstoliną, żeby A. zapewnić ją o swoich uczuciach.. A. atrakcyjni C. wyróżniali się urodą jak ich dzieła B. szlachetni D. w swojej pracy kierowali się wartościami Strona 11 z 19Dokończ zdanie.. Zadanie 4.. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego.. Oceń prawdziwość poniższych zdań.b) Powiedz, po czym możesz poznać, który człon w każdej parze wyrazów jest nadrzędny, a który podrzędny.. Lecz i z Józia, i z Antosia śmieje się pierzchliwie Zosia.. Przeczytaj podany.. W drodze powrotnej Kogut milczał ponuro, ponieważ A. nie podpisał kontraktu z Metro Goldwyn Meyer.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Uwzględnij atrakcje turystyczne tego kraju.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Dla każdego, kto chce poprawić swoje oceny z niemieckiego przygotowaliśmy zbiór najpopularniejszych podręczników z tego przedmiotu, a także ćwiczenia z niemieckiego ze .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Przeczytaj dialog i dokończ ustnie zdania.

Uwaga!. Dokończ zdanie.. C) pokory.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwe rozwiązanie A lub B. Susi, besuch heute bitte die Großeltern, denn sie sind krank.. W kontekście całego utworu użyte w nim sformułowanie towar niechodliwy oznacza towar, który A. bardzo trudno sprzedać.. b) Przypomnij sobie, czym różnią się zdania rozwinięte od nierozwiniętych.. D. zachęcić ją do okazania przychylności Rejentowi.. A) wiary.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D. UdostępnijUzupełnij zdanie.. D. przebiegłość.. zmysłu pozwalającego rozpoznać właściwości jedzenia A poczucia piękna i elegancji B Zadanie 21.. - wybierz dowolny wynalazek, który został opisany w książce, np. czujnik przechyłu w rowerze, klucz uniwersalny, pełzacz lub latalerz.Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Pamiętaj o właściwych rodzajnikach określonych - zadanie 6, str. 87.. C. nakłonić ją do oddania ręki Cześnikowi.. D) przysłówkiem.. D) skromności.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. B. przyjaciele przeszkadzali mu w trakcie rozmowy z dyrektorem cyrku.- wybierz jeden kraj z południowej Europy i wykonaj turystyczną ulotkę - reklamę tego państwa.. C) przyimkiem.. Uzupełnij ustnie rzeczowniki złożone i napisz je w zeszycie..

Przeczytaj SMS-y i dokończ ustnie zdania.

Przeczytaj zdania i napisz w zeszycie .Język niemiecki W zdaniu Lecz byłem za młody, aby umieć ją kochać, podkreślony wyraz jest.. Podpowiadamy, jak rozwiązywać…Przeczytaj rzeczowniki złożone i wybierz właściwe tłumaczenia w zadaniu 5, str. 87.. D. dosyć łatwo zniszczyć.. Und koch den Großeltern eine Suppe.Język niemiecki Przeczytaj SMS-y i dokończ ustnie zdania.. Wybierz właściwe dokończenie A lub B. załącznik Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj dialog i dokończ ustnie zdania.. Zadanie 2.. Question from @Sciagaczzneta - Gimnazjum - Język niemiecki11.. A. pierwowzór postaci detektywa w literaturze C. wynalazców nowych metod śledczych B. najpopularniejszego detektywa w historii D. gwiazd kryminalistyki Zadanie 14.. Rozwiązania zadań .. Zadanie 7.. Przeczytaj zdania (1-5) i wybierz właściwą odpowiedź, tak aby drugie zdanie miało to samo znaczenie, co zdanie wyjściowe.. Z opowieści Kruka wynika, że Widmo zostało ukarane za brak.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Przeczytaj podany tekst i powiedz Przeczytaj podany tekst.. A. zależnej B. niezależnej C. monolog D. dialog I lpkt Zadanie 3.. Podręcznik, Author: Klett Polska sp.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Tekst źródłowy: - Pytania i odpowiedzi - Historia.. Zaznacz literę A albo B.B. skromność.. B. Wyglądam kogoś za każdym szelestem..

Wybierz właściwe rozwiązanie A lub B. 1.

B) spójnikiem.. Przeczytaj podany fragment.. postaw + Tekst źródłowy Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej!. Przeczytaj poniższe zdania, Przeczytaj poniższy fragment Przeczytaj przemówienie nauczyciela Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (0-1) Dokończ zdanie.. Pytania i odpowiedzi.. Obejrzyj zdjęcie zamieszczone na stronie tytułowej rozdziału i dokończ ustnie zdania w zadaniu 7, str. 87.. Przeczytaj SMS-y i dokończ ustnie zdania.. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej.Rozwiązania z niemieckiego Jeśli lekcje, a tym bardziej zadania z niemieckiego zadawane jako praca domowa są dla ciebie zawsze trudne i stresujące - nie łam się.. Udostępnij3.. A. Nieznajomym ogniem pałam.. Wypowiedzi bohaterów opowiadania zostały przytoczone w mowie AlB.. Traktor jadący z prędkością 30kmh pokona trasę 15km w czasie.. (0-1) Dokończ zdanie.. Ani wzbić się pod niebiosa, ani ziemi dotknąć nie mogę.. 21.Uzupełnij zdanie.. Wybierz właściwe rozwiązanie A lub B. 1.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Zadanie .Dokończ zdania.. Wybierz właściwe dokończenie A lub B. załącznik.. W wyrażeniu piękni ludzie przymiotnik piękni można poprawnie zastąpić słowem A/B, ponieważ w artykule jest mowa o ludziach, którzy C/D..

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie dokończ zdania.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Uzupełnij zdania, wybierając właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.. Język polski: Temat: Biuro patentowe Felixa, Neta i Niki.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Przeczytaj teksty źródłowy, a następnie dokończ zdania.. Wybierz właściwe odpo-wiedzi spośród podanych.. Przeczytaj podany dialog..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt