Plan awansu zawodowego nauczyciela wspomagającego

Pobierz

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego - Karty Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 listopada 2007r, - Posiadanie aktualnej i fachowej wiedzy z zakresu przepisów prawa oświatowego.. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) IX 2019 r. 2.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ .. • Poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Pierwszym krokiem na drodze każdego nauczyciela jest uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego.. Pobierz przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów, rozpoczynającego pracę w szkole podstawowej.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Małgorzata Karolewska nauczyciel wspomagający Czas trwania stażu - 2 lata 9 miesięcy data rozpoczęcia stażu: 1.09.2019 r. data zakończenia stażu: 31.05.2022 r. Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego .Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju nauczyciela wspomagającego, języka polskiego, biblioteki.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień .. Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. .. Zadania.. W jaki sposób napisać zatem plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?dotyczącymi awansu zawodowego i z dokumentami: 1.. pkt1.). Cele szczegółowe:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego: stażysty i kontraktowego-podobieństwa i różnice.. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim .. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.awansu zawodowego nauczycieli.. 2020 poz. 2200) Prezentacja zawiera stan prawny odbywania stażu, powinnosci i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i przykładowe działania.Czy nauczyciela wspomagającego można w trakcie jego godzin pracy przenosić do klasy ogólnej z powodu choroby nauczyciela prowadzącego, wyjścia do sklepiku, łazienki?. Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany.. Czas trwania stażu : 01. z 2013 r., poz. 393).Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Anna Gołda-Garasińska..

Ekspert w dziedzinie awansu zawodowego.

• Poznanie sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) - § 3 i 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r.Karty Nauczyciela; Rozporządzenia MEN z 1grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 CZYNNOŚCI .PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ .. Opracowanie i wdrożenie programu wspomagającego rozwój emocjonalno-społeczny dziecka "Moje .. awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Edward Wiśniewski Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą .. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.. - Opracowanie planu rozwoju zawodowego wg aktualnych wymagań oraz .sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Plan ..

...Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego odbywającego staż.

2020 poz.2200)- Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Dąbrowa GórniczaPlan rozwoju zawodowego nauczyciela- bibliotekarza ubiegajacego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.. Na wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego składają się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki np. za wysługę lat, motywacyjny oraz za warunki pracy.Prezentacja zawiera aspekty prawne związane z obdywaniem stażu oraz zagadnienia związane z plnowaniem działań, zgodnych z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Pobierz przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów, rozpoczynającego pracę w szkole podstawowej.. Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany.. Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji.. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video.Realizacja zadań nauczyciela wspomagającego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.Awans zawodowy nauczycieli zaczyna od przygotowania planu rozwoju zawodowego..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Drukuj.. Dodano: 2 września 2021. awansu zawodowego nauczycieli Analiza dokumentów wewnątrzszkolnych, np. programu profilaktyczno-wychowawczego, statutu itp. cały okres stażu 3.nauczyciela wspomagającego w Szkole Podstawowej Nr 10 .. Plan rozwoju zawodowego.Końcowe sprawozdanie nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. - wspólnie z innymi nauczycielami realizowanie działań i zajęć określonych w .. Głogów.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Sposób dokumentacji.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko nauczyciela wspomagającego wraz z dołączoną .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego - chemia, teoretyczna przedmioty zawodowe .. 2014 r. - 31.05.2017 r. Plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania stawiane w Rozporządzeniu MENiS z dnia .. Analiza przepisów prawa dot.. Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego wf. Marta Truszyńska.. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wraz z przykładami.. ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Nauczyciel .. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym .. , oraz wspomagającego analizę i rozbudowę mego warsztatu pracy, oraz oceniania skuteczności .Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego.. Musisz uwzględnić przepisy prawa oświatowego oraz zaplanować zadania do realizacji, aby z sukcesem zakończyć swój staż.. Awans zawodowy; Pomoc psychologiczno-pedagogiczna;awansu zawodowego.. Posiadane kwalifikacje: Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2020 r. Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2023 r. Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli .. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO .. z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 7. ust1.. Efekty podjętych działań: • Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.. Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu.. Sandra Błażejewska.. Pobierz wzór aktu nadania stopnia awansu zawodowego .Zgodnie z przepisem art. 30 ust.. Pozostało jeszcze 98 % treści.nauczyciel wspomagający.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Forma realizacji.. Plewiska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt