Tematy do dziennika świetlicy

Pobierz

Plan pracyButelka pełna czasowników: Do pustej butelki wrzucić karteczki z różnymi czasownikami (np. skakać, tańczyć).. Karta zgłoszeniowa powinna zawiera ć potwierdzenie zatrudnieniaorganizacja pracy świetlicy , przypomnienie regulaminu świetlicy, stołówki.. Przygotowanie sali świetlicy do przyjęcia wychowanków.. Tematyka zajęć jest dostosowana do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci.. swobodne wypowiedzi uczniów o swoich przyjaciołach, praca plastyczna mój przyjaciel.. (02-06.09.2019 r.) kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie; dbanie o higienę i estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy; wdrażanie do przestrzegania regulaminu obowiązującego w świetlicy.1.. Zajęcia relaksacyjne.. ZAJECIA MUZYCZNE Słuchanie muzyki klasycznej np. utworu Vivaldiego Jesień.. Jakie zmiany zachodzą w przyrodzie jesienią?. Zajęcia ART. 3.. Gry planszowe, rebusy, zagadki jesienne.. 01.09.20 - 04.09.20 -Witaj szkoło!. Poprosić dziecko o losowanie po jednym, mama czyta na głos i wspólne wykonujecie daną czynność.. Dziecko do świetlicy szkolnej zapisuje rodzic wypełniaj ąc kart ę zgłoszenia.. Projekty roczne np.. Wspólne układanie kodeksu dobrych manier; - rozmowa o agresji i przeciwdziałaniu jej.. 4.PROGRAM PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM ROK SZKOLNY 2018/2019 Świetlica we współczesnej edukacji szkolnej pełni bardzo ważna rolę..

• Zapisy dzieci do świetlicy.

Zabawy ruchowe na powietrzu.. Pomoc dzieciom w nauce oraz odrabianiu prac domowych.. Zadaniem grup jest stworzenie zdań zawierających rymy związane z częścią ciała i jakąś potrawą, np.: Moje włosy są jak niekończące się sosy.. Dziecko jak prawdziwy akrobata: Schodzenie po schodach z trzymaniem w ręku łyżeczki z kuleczkami z papieru.. Ciekawe i wartościowe czasopisma.. - Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy, stołówce i na boisku - rozmowa kierowana.. Odrabianie lekcji 5.. Współpraca z rodzicami podczas zapisywania dzieci do świetlicy.Treści szczegółowe - tematyka zajęć.. Gotowe scenariusze zajęć świetlicowych mają ogromną wartość dla nauczyciela, który potrzebuje inspiracji bądź też gotowego schematu według którego mógłby przeprowadzić swoje zajęcia w sposób ciekawy.. Porządkowanie sali przed wakacjami.. Rozmowa na temat znaczenia ważnych słów (dzień dobry, dziękuję, proszę itp.).. Rozmowa o święcie zmarłych i o tym, jak należy zachować się na cmentarzu.. Pocztówka z wakacji - naklejanie pocztówek na karton, ozdabianie kredkami.Dzielimy uczniów na grupy.. Gry i zabawy integracyjne 7.. Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym 9.Zajęcia ruchowe (berek, zabawy z piłką, ćwiczenia równoważne na ławeczkach).. Rejestr wychowanków.Pogadanka na tematy związane ze świetlicą szkolną, stworzenie plusów i minusów tego miejsca..

- Omówienie regulaminu świetlicy.

październik.- moje zachowanie w świetlicy - rozmowa z zaakcentowaniem koleżeńskiej postawy wobec innych dzieci.. Świetlica pracuje w oparciu o plan pracy ustalany przez wychowawców i kierownika świetlicy na dany rok szkolny.. Karty zgłoszeniowe znajduj ą si ę do pobrania w świetlicy.. Gry i zabawy stolikowe.. Witaj szkoło!. "Jesienny flakon" - zamalowywanie konturu butelki plastikowej kredkami.. ZAJĘCIA PLASTYCZNE Świetlica moich marzeń - malowanie farbami.. • Zapoznanie wychowawców z zasadami pracy w świetlicy.. "Wspomnienie z wycieczki" - prace plastyczne dowolną techniką wykonane.. Dziecku należy wytłumaczyć, że powinno tak zejść, aby .. Oglądanie wybranych filmów animowanych.. Nowa podstawa programowa wskazuje świetlicę, jako miejsce nie tylko przeznaczone do spędzania czasu wolnego, ale ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi.. "Przyjacielska dłoń"-szanuję , pomagam, jestem wzorem dla swoich młodszych kolegów.. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 Ustalenie norm i zasad obowiązujących na świetlicy; zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkamina świetlicy.wychowawca świetlicy Gimnazjum nr 1 w Bytowie Szczegółowy plan pracy świetlicy Wrzesień 2005 Data Temat zajęć Uwagi 01.09 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2005/2006.. Rozpoznawanie ptaków i ich nazw.-Swobodne wypowiedzi uczniów na temat świetlicy, -Ustalenie zakresu prac, jakie należy wykonać w celu poprawienia wyglądu, estetyki świetlicy, -Jak należy dbać o sprzęt szkolny - rozmowa, -Giełda pomysłów: Co zrobić, aby nasza świetlica była piękniejsza, -Kolorowanie, wycinanie i lepienie z plasteliny na dowolny temat,Scenariusze zajęć świetlicowych..

Poznanie zasad obowiązujących w świetlicy.

Formy ochrony przyrody, zasady zachowania się na terenach chronionych.. Głośne czytanie informacji o wybranym ptaku z encyklopedii.. Rozmowa na temat ochrony środowiska, wykonanie pracy plastycznej "Nasza Ziemia".. Czytanie ze zrozumieniem 6.. Nauka zabawy ruchowo- muzycznej"Gimnastyka na wesoło", "Pingwin", "Stonoga".KODEKSU ŚWIETLIKA.. Wychowawcy świetlicy dokumentują swoją pracę wpisując tematy zajęć do dziennika elektronicznego.. >>Twoja opinia<

- Wykonanie elementów do dekoracji świetlicy.1.

• Sporządzenie wykazu dzieci uczęszczających na obiady w stołówce szkolnej.Porozmawiajmy Zajęcia wychowawcze Zajęcia na temat praw i obowiązków dzieci w różnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałania agresji, promowania postaw tolerancji, asertywności, empatii.. Układanie i rozwiązywanie krzyżówek o ptakach.. Witaj szkoło, witaj świetlico!. Ptasie odloty.. Żegnamy odlatujące ptaki.. • Przegląd stanu pomocy dydaktycznych, gier, środków audiowizualnych.. CHROŃMY NASZE ŚRODOWISKO - rozmowa na temat ochrony środowiska; - praca plastyczna w grupach - plakat "Nasza ziemia"; - szanujmy lasy i rzeki.Tematy i materiały do pracy zdalnej - propozycje nauczycielek ze świetlicy rok szkolny 2021/2022.Świetlicowe przyjaźnie.. Bezpieczny w sieci, domu, szkole i na drodze.. Rebusomania - zagadki, rebusy, krzyżówki 4.. ZAJĘCIA RUCHOWE Gry stolikowe.MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 -Żegnajcie wakacje!. -Rozmowy na temat poszanowania sprz ętu w świetlicy, gier , zabawek.. "Świetlica - świat wypoczynku, zabawy, nauki, kultury i sztuki" I SEMESTR TERMIN TEMAT TYGODNIA CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE SPOSOBY REALIZACJI WRZESIEŃ I Witamy świetlicę 4.09-08.09 -Zapoznanie uczniów z Regulaminem Świetlicy; - Integracja zespołu i zachęcenie do wspólnej zabawy; -Wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania1.Przygotowanie świetlicy do rozpoczęcia zajęć.. 02.09 Zapoznanie uczniów z regulaminami obowiązującymi w świetlicy.. Wychowankowie świetlicy podczas zajęć uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia.Tematy zajęć świetlicy socjoterapeutycznej: .. Piesza wycieczka do Wojnowa - zwiedzanie cerkwi, klasztoru, cmentarzy.. 1.TEMATY TYGODNIA DO ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ŚWIETLICA SZKOLNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 WE WROCŁAWIU WRZESIEŃ 1.. Nauka piosenki o tematyce jesiennej.. TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNYCHW ROKU SZKOLNYM 2019/2020.. Zabawy rytmiczne przy muzyce.. Karty zgłoszeniowe nale ży składa ć do ko ńca wrze śnia nauczycielom - wychowawcom świetlicy.. Jesienne zmiany w przyrodzie i pogodzie: malowanie pogody (prace abstrakcyjne) dekorowanie dostępnymi materiałami.. Plan pracy świetlicy wpisuje się do dziennika elektronicznego.. Układanie rebusów, zagadek, krzyżówek Czynności temu towarzyszące przezwyciężają u dzieci szablonowość i sztywność myślenia, rozwijają płynność i giętkość.TEMATYKA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH .doc szkoła podstawowa SPRAWOZDANIE Z ORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH_II (1) .doc II semestr SPRAWOZDANIE Z ORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH_II .doc II semestr SPRAWOZDANIE Z ORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH .doc I semestr Piękno kwiatów IV .pps Najwartosciowsze_Rzeczy_w_Zyciu .pps Dzieci_mix (1) .ppstematyczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt