Badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego

Pobierz

Uwaga!. * Prędkość jest wielkością wektorową.podstawowe cechy ruchu jednostajnego 2009-06-23 16:02:29; pomożesz w fizyce temat :badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego 2009-05-13 16:53:12; Kto umie rozwiązywać zadania z ruchu jednostajnego prostoliniowego, ruchu jednostajnie przyspieszonego, ruchu jednostajnie opóźnionego, ruchu niejednostajnego przyspieszonego?. Przyspieszenie chwilowe.. Wzór na prędkość, drogę i czas w ruch jednostajnym, prostoliniowym.. Przyrządy: równia pochyła, krążek, stoper, linijka.. W niektórych zadaniach będzie potrzebne coś wyliczyć, więc przed testem przygotuj kartkę do obliczeń.. Przerwij test.. Wykonam kilka doświadczeń i obliczeń zadań byście mogli ciut lepiej zrozu.Ruch.. II) Przebieg doświadczenia : Do wózka przymocowałem kroplomierz, który służy do pomiaru czasu.W praktyce szkolnej stosuje się kilka różnych sposobów badania ruchu jednostajnego prostoliniowego, które w zasadzie sprowadzają się do wyznaczania szybkość poruszającego się ciała na jednakowych odcinkach drogi.. Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.ruch jednostajny prostoliniowy.. - ruch, którego torem jest linia prosta; a wartość prędkości ciała nie ulega zmianie.. wyników: Klasa: Ocena: Imiona i nazwiska pozostałych członków grupy: Data: PRZYGOTOWANIE I ..

2009-11-17 17:00:50test > Badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego.

W zapamiętaniu powyższych wzorów pomoże ci film, który pokazuje, jak można je wyprowadzić.. powinniśmy umieć: Podawać definicję ruchu jednostajnego prostoliniowego; Przytaczać przykłady ruchu jednostajnego prostoliniowego zaczerpnięteNatomiast ruch jednostajnie prostoliniowy będziemy mogli zauważyć w momencie kiedy autobus będzie poruszał się po linii prostej (po ulicy), nie będzie się zatrzymywał na przystankach, nie będzie przyspieszał.. Będzie po prostu pokonywał ten sam fragment drogi w tym jednakowych odstępach czasu.. W ruchu prostoliniowym jednostajnie przy-spieszonym przyspieszenie ma stałą wartość i zwrot.. Następnie mierzymy czas w jakim krążek .Wzory dla ruchu jednostajnego, prostoliniowego.. Zacznijmy od wytłumaczenia samego .ruch jednostajny prostoliniowy zadanie 1.. W reszcie zadań wybierz jedną odpowiedź.. Numery w dzienniku Imię i nazwisko .. Układ odniesienia.. Pytanie 1 /8.. Otwórz PDF w nowym oknie.. ( dwie jednostki lekcyjne, drugą stanowi blok rozwiązywania zadań) 1.Cele operacyjne: wymagania podstawowe Uczeń: Potrafi wymienić przykłady ruchu jednostajnego prostoliniowego - A Wie, że ruch jednostajny prostoliniowy to taki ruch, w którym ciało fizyczne jednakowe odcinki drogiPrędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym nie ulega zmianie w czasie, dlatego prawidłowo zależność tą przedstawia rysunek c)..

Prędkość i przyspieszenie w ruchu jednostajnym, prostoliniowym.

Przebieg ćwiczenia: Zapoznać się pierwszych działaniem przyrządu do badania ruchu.. BADANIE RUCHU JEDNOSTAJNEGO PROSTOLINIOWEGO Opracował: Sławomir Gajewski, II LO im.. Punkt materialny poruszający się po torze prostoliniowym przebywa jednakowe odcinki drogi w jednakowych odstępach czasu .Konspekt do lekcji na temat: Badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego.. Prędkość to wielkość wektorowa.Test: Fizyka- Ruch jednostajny prostoliniowy Opis testu: Test składa się z 15 zadań.. Przyspieszenie średnie.. Oznacza to, że przyspieszenie jest równe zeru, a prędkość średnia równa jest prędkości chwilowej.Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy jest ruchem, w którym prędkość ciała wzrasta o stałą wartość (jednostajnie) co jednostkę czasu (np. co sekundę) - jest to przyspieszenie, oznaczamy je literą a i możemy wyliczyć je ze wzoru a= D v/t, gdzie D v to zmiana prędkości, a t - czas, w którym ta prędkość uległa zmianie.Badane będzie ciało (nazwane umownie wózkiem) poruszające się na torze powietrznym, który umożliwia prawie całkowite wyeliminowanie sił oporów ruchu, dzięki czemu podczas jego ruchu wzdłuż toru (poza chwilami odbicia się od jego końców) działa na nie tylko siła grawitacji i siła parcia powietrza na część wózka znajdującą się nad torem.Temat: Ruch prostoliniowy jednostajny..

Tor ruchu.

Cele poznawcze i kształcące: Uczeń wie: jaki ruch nazywamy ruchem jednostajnym, o czym informuje prędkość, jak się ją oblicza i jakie ma cechy (wektor), jak oblicza się drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym, Uczeń umie: tym odcinku opowiem o ruchu jednostajnym prostoliniowym.. >> Ruch jednostajny prostoliniowy to taki ruch, w którym prędkość ma stałą wartość .. K. K. Baczyńskiego w Radomsku 1 TABELA INFORMACYJNA .. Liczba pytań: 10 Poziom: Średni Rozwiązany: 6139 razy Średnia ocena:Fizyka Jamnika to DARMOWY internetowy kurs fizyki dla uczniów i uczennic szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich.. Ruch jednostajny prostoliniowyTemat: Badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego - konspekt lekcji fizyki w klasie pierwszej gimnazjum z wykorzystaniem symulacji komputerowej prezentowanej na Cele ogólne:-wykorzystanie komputera jako narzędzia wspomagającego proces nauczania-zastosowanie symulacji komputerowych do rozwiązywania zadańW ruchu jednostajnym prostoliniowym wektor prędkości jest stały, co oznacza, że jego kierunek (i zwrot) nie zależą od czasu; w związku z tym szybkość, czyli wartość bezwzględna prędkości, również jest stała.. W ruchu jednostajnym prostoliniowym ciało w jednakowych odcinkach czasu przebywa jednakową drogę..

R2zMEpfkWhmXD 1Doświadczenie: badanie ruchu.

Może to być np. ruch wózka na torze powietrznym, ruch małej kuleczkiBadanie ruchu jednostajnego prostoliniowego.. Prędkością ciała nazywamy iloraz: przemieszczenia przez czas jego trwania czasu przez przemieszczenie drogi jaką pokonało ciało przez przemieszczenie czasu przez drogę, jaką w tym czasie ciało pokonało.Drogę s w ruchujednostajnym prostoliniowym obliczamy za pomocą wzoru: s = v · t. Wzór na prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym: v = s t. Wzór na czas w ruchu jednostajnym prostoliniowym: t = s v.. Zgłoś błąd Wyświetleń: 6561.. 8]xshâqlm ]gdqld wdn de\ e\â\sudzg]lz .. uhv ilustruje ruch wrf] fhm vl slânl =d]qdf] nu]\ + lhp z nroxpqdfk sr sudzhm vwurqlh gurj su]he\w su]h] slân w f]dvlh vhnxqg l mhm zduwr ý su gnr fl xRuch jednostajny prostoliniowy to taki ruch, którego torem jest linia prosta a prędkość ciała jest stała np. ruch pociągu lub samochodu poruszających się ze stałą prędkością po lini prostej.. Na podstawie otrzymanych wyników należy sporządzić wykres zależności przebytej drogi od czasu .. autora opracowania.. DOŚWIADCZENIE 1: BADANIE RUCHU PROSTOLINIOWEGO JEDNOSTAJNEGO Wskazówki do obliczeń: 1.. Można też zdefiniować ten ruch słowami: ruch jest jednostajnie przyspieszony, gdy zwrot wektora prędkości jest zgodny ze zwrotem wektora przyspieszenia, które ma stałą wartość.Wskaż, które zadania są prawdziwe w odniesieniu do ruchu jednostajnego prostoliniowego.. Mierzymy drogę s pomiędzy czarnymi oznaczeniami na równi.. Należy pamiętać o doborze odpowiedniej skali, podpisaniu osi, podpisaniu na wykresie, w jakich jednostkach były mierzone wielkości.BADANIE RUCHU JEDNOSTAJNEGO PROSTOLINIOWEGO I) Przyrządy użyte w doświadczeniu : · gramofon · szpula z nitką · wózek i kroplomierz · taśma papieru ułożona na stole.. Droga ta jest proporcjonalna do czasu .ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt