Sprawozdanie na nauczyciela mianowanego języka angielskiego

Pobierz

cząstkowe sprawozdania z realizowanych programów i projektów.. Celem stażu jest w tej chwili uzyskanie przez tego nauczyciela stopnia nauczyciela mianowanego.Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.u Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust.10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego (Art .Wdrożenie akcji "Helping hand" skierowanej do uczniów z trudnościami w nauce języka, poprzez: pozyskanie uczniów chętnych do pomocy, ustalenie sposobów i warunków pomocy i udzielenie wsparcia w nauce.. Żarnowo II, 16 -300 Augustów.. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniachJul 22, 2020Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego..

nauczycielka języka angielskiego.

Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach.Jun 23, 2020SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Pobierz (docx, 41,1 KB) Podgląd treści SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięSprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego Warszawa, 1 czerwca 2012 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Magdalena Kiliś Nauczyciel kontraktowy Zespół Szkół Sportowych nr 50 im.. Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Żarnowie .. 2 pkt 1May 19, 2022pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.. przygotowanie sprawozdnia z pracy zdalnej.. Przeprowadzenie próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z języka angielskiego, opracowanie wyników i analiza wniosków.Tworzenie dokumentacji.. Magdalena Ostapowicz.. kontrola dokumentacji nauczycieli stażystów, wobec których pełniona jest rola opiekuna stażu.. przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o .. za okres stażu od 01.09.2015 do 31.05.2018r..

i plastyki, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Posiadane kwalifikacje:Prezentację mojego dorobku zawodowego chciałabym przedstawić według wymagań egzaminacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego zamieszczonych w § 7 ust.. §7 ust.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Janusza Kusocińskiego w WarszawieApr 3, 2022Sep 3, 2021Dec 1, 20214 days agoAug 24, 2020Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO I PRZEBIEGU STAŻU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, STARAJACEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Św. Teresy w Lublinie, gdzie w roku 2000 został mi nadany stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, a z dniem 1 września 2000 roku rozpoczęłam staż na .Jun 13, 2020Jul 30, 2021Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. 2.W roku szkolnym 2002/03 byłam również opiekunem stażu nauczyciela języka angielskiego w szkole, w której jestem zatrudniona..

Nawojowa Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Katarzyna Zielińska.

Poprzez wprowadzanie nowych pomocy naukowych oraz przygotowanie warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego podniosłam .5 days agoOdbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. LubinSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO - MONIKI BOSKOVIC UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Monika Boskovic SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI AUTORSKIEGO PROGRAMU KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MATURZYSTÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN NA POZIOMIE ROZSZERZONYM.. § 7 ust.. WPROWADZENIE.. W roku szkolnym 2003/04 kontynuowałam opiekę nad tym samym nauczycielem.. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Okres stażu: 01.09.2009 - 31.05.2012.. Joanna AntropikWniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z dokumentacją spełnienia wymagań mgr Anna Pietraszuk nauczyciel mianowany języka angielskiego Szkoły ETE.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego ..

sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego j. angielski WSTĘP Jestem nauczycielem języka angielskiego z sześcioletnim stażem pracy.

Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Szkole Podstawowej im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt