Sprawozdanie o produktach opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi instrukcja

Pobierz

Prowadzi także sprzedaż wysyłkową.. Elektroniczne karty odpadów od 2021r.. Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami .Jun 16, 2020Mar 15, 2022Aug 18, 2020Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 14 maja 2020 r. przesunęła termin składania Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi do 11 września 2020 r. Sprawozdanie to winno być złożone za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).Jeżeli przed tym terminem przedsiębiorstwo wytwarzało odpady lub wykorzystywało opakowania, to należy złożyć sprawozdanie za 2020.. Jak załatwić sprawę Sprawę można załatwić: elektronicznie Załatw onlineJun 5, 2020SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI Z NICH POWSTAJĄCYMIINFORMACJE OGÓLNESPRAWOZDANIE O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI Z NICH POWSTAJĄCYMIDZIAŁ I DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT SPORZĄDZAJĄCY SPRAWOZDANIE I INFOR.Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.. Zapewnia profesjonalną realizację zamówień dla bibliotek, firm i instytucji z możliwością dostarczenia pod wskazany adres..

Ustawa o odpadach przewiduje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Zamówienia można składać przez internet.. 797 z póżn.zm), roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), do dnia 15.03.2021r., za rok ubiegły 2020r.Jun 6, 20201 day agoAug 20, 2020Feb 10, 2022Feb 15, 2022Mar 9, 2021Feb 23, 2022Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2021 podlega obowiązkowi złożenia w BDO do 15 marca 2022 r. Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi: - Producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych .Ustawa O Odpadach Komentarz.. Za wyjątkiem zwolnień przewidzianych w ustawie i rozporządzeniach nie ma żadnej taryfy ulgowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt