Opis stanowiska pracy główna księgowa

Pobierz

Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie.Zawód księgowego pojawił się wraz z obrotem pieniędzmi, a co za tym idzie - koniecznością przeprowadzania niezbędnych rozliczeń.. Czym zajmuje się księgowy.. Głównym celem stanowiska jest prowadzenie bieżącej księgowości firmy.. Miejsce na podpisy przełożonego i pracownika .. Podkarpackie.. Oba te elementy powinny być do siebie dopasowane, gdyż jeden wynika z drugiego.. Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy także prezentowanie wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie.charakterystyka zawodu Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, prowadzenie ewidencji kasowej oraz obliczanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa.Opis stanowiska głównej księgowej.. Komórka organizacyjna: ..

bieżąca kontrola finansowo - księgowa.

Opis stanowiska sporządził: Elżbieta Szpakowska - Dyrektor Szkoły .Opis stanowiska podany przez pracodawcę: Opis stanowiska.. Księgowa zajmuje się szeroko rozumianym pojęciem finansów.Księgowa wykonuje swoje zadania w unormowanym czasie pracy.. Księgowy musi posiadać ramy prawne, znać prawo branżowe i stale podnosić kwalifikacje.Główny Księgowy - opis stanowiska pracy.. Profil kandydata Wykształcenie wyższe kierunkoweGłówna księgowa odpowiada za stan dokumentacji, jej przechowywanie i archiwizację, zajmuje się sprawami kadrowo-płacowymi, współpracuje z bankami i innymi klientami.. Stabilne zatrudnienie w firmie produkcyjnej nie uzależnionej od branży motoryzacyjnej.. Zastępstwa — ZastępujeKsięgowości.. 3.Zależności służbowe — Stanowisko przełożonego — Stanowiska podwładne.. Weryfikacja prowadzenia ewidencji księgowej.. Co więcej, prawidłowy i dokładny opis stanowiska usprawni stworzenie właściwego zakresu obowiązków dla zatrudnionego na nim pracownika.Opis stanowiska praca zdalna w domu wprowadzanie i zamykanie pełnych ksiąg, wyliczenia podatku CIT, VAT, JPK Wymagania własny komputer z dostępem do Internetu doświadczenie w pracy na stanowisku Księgowej mile widziana współpraca z innymi biurami rachunkowymi Oferujemy Forma zatrudnienia: umowa zlecenie..

Nazwa stanowiska.

pracy: Główna księgowa 2. Osoba na tym stanowisku ponosi odpowiedzialność za stan .Opis stanowiska.. Współpraca z audytorami.. Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT) Sporządzanie sprawozdań finansowych w oparciu o Ustawę o Rachunkowości.Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie.. dekretacja dokumentów.. Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku wymaga się biegłej znajomości przepisów finansowo-podatkowych, celnych i dewizowych.3.. Chociaż obecnie księgowy w swojej pracy korzysta z o wiele bardziej zaawansowanych urządzeń, które ułatwiają mu realizację zadań, to jednak zakres obowiązków znacząco się nie zmienił.. Prowadzenie kompleksowej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, Udział w tworzeniu oraz realizacja strategii finansowo-księgowej firmy, Nadzór nad poprawnością obiegu dokumentów finansowych i księgowych oraz ich kontrolę pod względem księgowym i merytorycznym,Praca, oferta pracy GŁÓWNA KSIĘGOWA, Gorzów Wielkopolski, lubuskie, - atrakcyjne oferty pracy w Polsce i za granicą na Recrute.pl Strona internetowa korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego .Opis stanowiska pracy, tzw. karta stanowiska, jest podstawą do opracowania zakresu czynności dla pracownika..

Częściowa weryfikacja pracy Młodszej Księgowej.

Obowiązki powierzone jej przez pracodawcę to: obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, praca z dokumentami, prowadzenie rachunkowości, dysponowanie środkami pieniężnymi, wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, wstępna kontrola kompletności .Praca na stanowisku głównej księgowej wymaga znajomości obsługi komputera w środowisku WINDOWS (WORD, EXCEL) oraz obsługi faksu i kopiarki.. Rubryki uzupełnione całkowicie lub częściowo: 1.. Współpraca z audytorami, doradcami oraz instytucjami zewnętrznymi.. Główna Księgowa Przełożony: Kierownik ekonomiczny i finansowy Podwładni: brak Zastępstwo: Księgowa plac Cel stanowiska: Celem Głównej księgowej jest prowadzenie wymaganych prawem dokumentów księgowych oraz obsługa operacji finansowych Zadania codzienne i powtarzalne: Księgowanie bieżących .Głównym celem stanowiska jest prowadzenie księgowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami.. W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę głównego księgowego.. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia główny księgowy - w Warszawie i pozostałych miastach Polski.. Główne zadania księgowego to prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych, wystawianie faktur VAT oraz ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych.Główna księgowa/księgowy..

Branża: Księgowość.Opis stanowiska księgowego.

nadzór nad pracą podległego personelu; opracowywanie planu kont; kontrola nad.prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej, przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych, współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP), przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,Stanowisko księgowej jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych w firmach.. Księgowy to specjalista, który prowadzi księgowość w firmie, zajmuje się obiegiem dokumentów, przygotowywaniem i wysyłaniem sprawozdań księgowych i podatkowych do organów nadzoru.. Opis stanowiska sporządziła: Anna Pawlica Kierownik GOPS w Budzowie .. pieczątka i podpis.. Pracownik ten odpowiada za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy.. terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej.. Miejsce stanowisk w strukturze organizacyjnej — Pion — Dział.. Opis stanowiska: prowadzenie pełnej księgowości Spółki, sporządzenie rozliczeń podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych miesięcznych i rocznych, sporządzanie informacji finansowych dla potrzeb Zarządu, optymalizacja procesów księgowych i podatkowych oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi.Opis stanowiska.. 1 dzień temu.Główna księgowa (m/k) Poszukuję osób na stanowisko głównego księgowego (k/m).. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem pełnej księgowości spółki zgodnie z polskimi i grupowymi standardami; Zarządzanie działem finansowo - księgowym (10+) Kontrola prawidłowości operacji finansowo-księgowych ujmowanych w księgach; Nadzór nad poprawnością obiegu dokumentów księgowychOpis stanowiska.. Praca na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.Różne formy zatrudnienia: etat, samozatrudnienie lub praca zdalna.. Możliwość pracy hybrydowej w organizacji zatrudniającej mniej niż 100 pracowników, pracująca na IFRS.Opis stanowiska pracy POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY poszukuje odpowiedzialnej, zorganizowanej osoby, która poprowadzi księgowość stowarzyszenia kultury fizycznej na pełnych księgach.. Specjalista ds. Księgowości.. Współpraca z działem Controllingu nad rozwojem narzędzi księgowych i raportowych.. Podstawowe obowiązki.. Opis sporządził (imię i nazwisko) 5.. Główny księgowy.. • prowadzenie i nadzór nad pełną księgowością spółki, • sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych (VAT, CIT), • bieżąca sprawozdawczość finansowa dla GUS, US, NBP, • sporządzanie bilansu przepływu środków pieniężnych, • kontrola operacji księgowych w księdze głównej oraz .Opis stanowiska.. Zakłady pracy korzystają z dwóch możliwości: mogą zlecić zewnętrznej księgowej sprawowanie opieki nad finansami lub zatrudnić księgową wewnętrzną - jako pracownika danej firmy.. Nadzór nad prawidłowością obiegu dokumentów.. Zakres obowiązków Prowadzenie pełnej księgowości Spółki (księga główna i pomocnicza, księgowość, kadry i płace) zgodnie z obowiązującymi przepisami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt