Jakimi wartościami kierowała się antygona

Pobierz

0.Kreon kierował się swoją dumą, honorem.. Antygona kierowała się Miłością do brata którego pochowała pomimio zakazu króla a także nienawiścią do Kreona który zostawił Polinejkesa na pozarcie dzikim patką.Girl From The Moon.. Oczywiście lud, jako taki nie może występować w greckiej tragedii, wyrazicielem jego stanowiska jest chór, a także zgromadzona publiczność.Dla Kreona nadrzędnymi wartościami są rozum, ład społeczny i państwo.. Dla Antygony natomiast, kierującej się wiarą i miłością, nadrzędne są przykazania duchowe.. Proszę czekać.. Jej zdaniem prawdziwą miłość należy okazywać czynami.Cały czas, kieruje się emocjami, miłością, szacunkiem, wobec zmarłych.. Proszę czekać.. 1.Racje Antygony.. W książce i podanych fragmentach możemy zaobserwować powolną, ale ciągłą zmianę człowieka szlachetnego i honorowego w okrutnego zbrodniarza.Charakterystyka porównawcza Achillesa i Hektora.. - Antygona uważa, że prawa boskie są wyzsze od prawa stanowionego, a Kreon sądzi, że prawo religijne nie może ograniczać władzy królewskiej.. Była to ostatnia rzecz jaką mogła wykonać kochająca siostra wobec brata, która wierzyła, że sprawiedliwą karę mogą wymierzyć jedynie bogowie.Szekspirowski Makbet miał wybór między dobra a złem, Antygona przez całość utwory była taka sama.. Konflikt Antygony z Kreonem jest to więc konfliktem wartości i konieczności, bowiem bohaterowie bronią przeciwnych racji.Jeżeli posłuchałaby rozkazu króla, postąpiłaby wbrew sobie i niezgodnie z wartościami jakimi się kierowała..

Kierowała się wartościami wewnętrznymi, które z całą pewnością zatracił Makbet.

Utwór ukazuje tragiczny konflikt wartości niezdolnych do współistnienia.Pierwszą postacią, której poświęcę swoją uwagę jest Antygona, bohaterka tragedii antycznej- Sofoklesa.. Racje Kreona:.. Działał w imię wyższych idei, pozbawiony był egoizmu, którym kierowali się bogowie.Pomysł krucjaty dziecięcej wymyślił hrabia Ludwig.. Charakteryzuje się przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby, poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub nawet życia.Świat dorosłych i świat dzieci - refleksje na temat postaw bohaterów filmu "Jestem" Doroty Kędzierzawskiej Dorota Gołębiowska Cele lekcji uwrażliwianie młodzieży na potrzeby innych, zwrócenie uwagi na konieczność pomagania słabszym i potrzebującym kształtowanie i doskonalenie następujących umiejętności gromadzenia i selekcjonowania informacji formułowania i .Wierzymy, że każdy może osiągnąć upragniony balans w życiu oraz czuć się dobrze ze sobą i otaczającym go światem.. Kreon, jest człowiekiem dumnymi upartym.. Nie potrafi dostrzec przyczyn, jakimi kieruje się Antygona.Jedną z pierwszych postaci, która kierowała się moralnością, która chciała postępować słusznie, był za pewne Prometeusz..

Kieruje się miłością do brata, od rozumu ...Dziewczyna kierowała się zasadami nie tylko moralnymi ale również religijnymi.

Wie, że nie umiałaby żyć ze świadomością, że przeciwstawiła się woli bożej.. Antygona jest osobą dumną, porywczą, zdecydowaną i energiczną.Kreon cały czas chce działać dla dobra ludu, to nim się zasłania, wydając surowy wyrok na Antygonę, to dla swych podwładnych sam ponosi ofiarę, jego tragedia polega na tym, że lud opowiada się przeciwko niemu, biorąc stronę Antygony.. Nie pozwala na zbezczeszczenie ciała jej brata, na to, by rozszarpała je zwierzyna.,,Antygona'' Sofoklesa jest tragedią antyczną zawierającą uniwersalne prawdy i prowokującą do refleksji nad tym, co w życiu jest ważniejsze - rozum, czy uczucie.. Antygona tłumaczy swoją decyzję słowami:,,Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić''.. W "Antygonie" autor próbuje rozwikłać bardzo.. odpowiedział (a) 07.10.2009 o 18:54. czy ty jesteś z klasy III c ?. Sprzeciwiła się Kreonowi, a ten postanowił wydać taki a nie .Kreon kierował się przede wszystkim prawem jako sędzie a nie wujek.. - Antygona kieruje się zasadą" Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić", a Kreon kieruje się dobrem państwa.Sofokles ukazał więc nam w osobach sióstr dwie reprezentacyjne postawy: z jednej strony odważny bunt wobec władzy w imię miłości (Antygona), z drugiej - strach, uległość i rezygnacja z miłości w imię posłuszeństwa (Ismena)..

ale mniejsza o to,kierowała sie: -miłością do brata -szacunkiem do boskich praw -chyba trochę strachem przed karą bogów.

- prawa ludzkie nie są w stanie złamać praw boskich.. Nie miał on jednak takiego przebicia wśród ludu jak młody, natchniony pasterz Jakub z Cloyes.. Antygona kierowała się Miłością do brata którego pochowała pomimo zakazu króla a także nienawiścią do Kreona który zostawił Polinejkesa na pozarcie dzikim ptakom.blocked.. Wywoływanie wybuchów, pożarów, zadymianie pomieszczeń nie przyniosły skutku.. Zastanówmy się więc, jakie uniwersalne wartości wpisane są w utwór Sofoklesa.0.. Ten tytan widząc jak słabymi i nieporadnymi istotami są ludzie dał im ogień, który wcześniej skradł bogom.. Ustanowił prawo dobro jest najważniejsze,dobro przyjaciół.. Miał wcześniejsze postanowienia i nie chciał ustąpić.. Mi­tycz­ne wy­da­rze­nie opi­sa­ne zo­sta­ło przez grec­kie­go pie .Niestety, nie udało się zniechęcić publiczności kin do chodzenia na filmy.. Nie można powiedzieć, że się myli.. Ustanowił prawo dobro jest najważniejsze,dobro przyjaciół.. Antygona: troska o rodzine szacunek do zmarłych milość Kreon: dobro państwa wiara w słuszność swoich poglądów.. Boi się o własne sumienie.. Dołącz do nas!. - prawa boskie, nakazy religijne mają wyższą wartość niż prawa wymyślone przez człowieka..

- człowiek nie może przeciwstawić się bogom (groźba zemsty)Jak powszechnie wiadomo, Antygona kierowała się przede wszystkim miłością.

odpowiedział (a) 01.11.2009 o 14:17.. Tylko on wierzył w idee marszu, natomiast reszta kierowała się pragnieniem przebywania z Jakubem, kierowała się swoimi pragnieniami, które Jakub ucieleśnia.Szekspirowski Makbet miał wybór między dobra a złem, Antygona przez całość utwory była taka sama.. Jako władca osłabionego klęskami miasta Teby (wcześniejsze pustoszenie miasta przez Sfinksa,.. Pragnęła dać bratu godny pochówek, a tym samym spokój duszy, tak ważny do szczęśliwego życia pozagrobowego.. patriotes) - postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęci ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej obrony.. Miał władzę, uważał się za pana wszystkich poddanych.a w sumie to nim był.. Kanapka_z_Szynką.. odpowiedział (a) 23.10.2012 o 18:23.. Kreon kierował się przede wszystkim prawem jako sędzie a nie wujek.. :) Zapraszamy na warsztaty p.. "Antygona" Sofoklesa to jedna z najbardziej znanych tragedii greckich.. Racje Antygony:.. Antygona broniła swoich racji, była dumna, była gotowa umrzeć (i umarła) w obronie swoich racji, praw, uczuć, emocji.. Uważa, że popełniła "świętą zbrodnię".. Kierowała się wartościami wewnętrznymi, które z całą pewnością zatracił Makbet.. Autorem opracowania jest: Paulina Słoma.. Powiodła się natomiast akcja przeciwko restauratorowi Paprockiemu, który przyciągał do siebie niemieckojęzyczną klientelę prowadzeniem prenumeraty pism okupanta.Patriotyzm (łac. patria - ojczyzna, gr.. W książce i podanych fragmentach możemy zaobserwować powolną, ale ciągłą zmianę człowieka szlachetnego i honorowego w okrutnego zbrodniarza.podam ci argumenty: -Antygona chce byc oddana prawom boskim, a Kreon prawom ustawowym.. - Polinik jest przede wszystkim bratem Antygony..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt