Czworokąty i ich własności klasa 7

Pobierz

Powtórzenie wiadomości o wielokątach Czworokąty - przegląd Następna lekcja Własności figur Klasyfikowanie czworokątów Powtórzenie wiadomości o wielokątach Do następnego Powtórzenie wiadomości o wielokątachWłasności czworokątów Sortowanie według grup.. Wprowadzenie do czworokątów.. Cele lekcji: a) uczeń będzie wiedział jakimi cechami wyróżniają się poszczególne czworokąty i jak je porządkować b) uczeń będzie umiał: - rozpoznawać czworokąty - nazywać czworokąty - objaśniać własności poszczególnych czworokątów Wiadomości wejściowe:Etap edukacyjny i klasa: szkoła podstawowa - klasa V 2.. Zamknij Deltoid figura, która ma dwie pary kolejnych boków równej długości.. Podstawa programowa MAT-SP46-IX.4 MAT-SP46-IX.51) Suma miar kątów w czworokącie wynosi: a) 180 o b) 270 o c) 360 o d) to zależy od rodzaju czworokąta 2) W każdym prostokącie: a) są dwie pary boków równoległych b) przekątne są równej długości c) wszystkie boki są tej samej długości d) przekątne są prostopadłe 3) W każdym kwadracie przekątne: a) są równej długości b) mają różne długości c) są prostopadłe d .W tym kanale znajdziesz pełny wykład - 100% lekcji - z Matematyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.. Przedmiot: .. zna ich najważniejsze własności.. 1) Suma miar kątów w czworokącie wynosi: a) 180 o b) 270 o c) 360 o d) to zależy od rodzaju czworokąta 2) W każdym prostokącie: a) są dwie pary boków równoległych b) przekątne są równej długości c) wszystkie boki są tej samej długości d) przekątne są prostopadłe 3) W każdym kwadracie .Wykreślanka - czworokąty i ich własności Memory - figury geometryczne..

... ich własności i rodzaje.

12kąt foremny i jego przekątne - rysowanka.. wg Kaszojadaha.. Klasówka - pomagamy w sprawdzianach - wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.1.. Własności czworoboku.. Gry - ODEJMOWANIE .SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z MATEMATYKI PRZEPROWADZONYCH W KL. 6B SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KOBYLNICY PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Dorota Ignaczak KLASA: 6B TEMAT: Własności trójkątów i czworokątów - powtórzenie.. Rodzaje trójkątów ze względu na długość boków: Trójkąt różnobocznym .. Czworokąty: Kwadrat.. O autorze.. Zamknij Kąt prosty kąt, którego miara jest równa Zamknij Suma wynik dodawania, -suma, - składnik.. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.. ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ (załącznik nr 3) V.. TAK NIE • W każdym czworokącie przekątne dzielą się na połowy.. Trójkąty Połącz w pary.. Przerwij test.. test > Czworokąty.. Przedszkole Matematyka.. Cele szczegółowe zajęć: .. romby, prostokąty, kwadraty spośród różnych czworokątów, • potrafi rozwiązać zadania z wykorzystaniem własności czworokątów, • potrafi obliczyć brakujące miary kątów w czworokącie .Klasa I; Matematyka; Matematyka z plusem Rozdział III / Figury geometryczne.. wg Mkatarzyna1..

Jakie czworokąty możemy uzyskać?

Klasa 5 Matematyka.. Klasa 5 Matematyka.. To jest aktualnie zaznaczony element.. Równoległobok ma dwie pary boków równych i równoległych,Własności czworokątów: PROSTOKĄT:-wszystkie kąty proste-przekątne równej długości-przekątne dzielą się na połowy KWADRAT:-wszystkie boki równe -wszystkie kąty proste Przekątne są :-równej długości-prostopadłe-dzielą się na polowy-osiami symetrii RÓWNOLEGŁOBOK-dwie pary boków równych i równoległych-przekątne dzielą się na polowy-przeciwlegle kąty SA równej .Czworokąt, który ma dwie pary boków równych i równoległych i wszystkie kąty proste.. Następny Klasówka 4 (klasa V) - trójkąty i czworokąty.. WŁASNOŚCI PROSTOKĄTA: - ma 2 pary boków równych i równoległych, - ma 4 kąty proste, - ma 2 osie symetrii, - ma dwie równe przekątne, które dzielą się na połowy.. wg Gertrudawaligórska.. Podstawowy podział wyróżnia czworokąty wklęsłe i czworokąty .. • Każdy czworokąt, który nie jest równoległobokiem, jest trapezem..

Poprzedni Deltoid i jego własności.

Załącznik nr 2.Zadanie 7 Obwód równoległoboku o bokach 5cm i 0,7dm jest równy: A) 11,4 cm B) 24 cm C) 12 cm D) 5,7 cm Zadanie 8 Czy poniższe zdanie jest prawdziwe?. (załącznik nr 2) Praca w parach - uczniowie uzupełniają tabelkę, wpisując znak + w przypadku gdy dana własność dotyczy odpowiedniego czworokąta lub znak - gdy nie dotyczy.. Jego pole powierzchni obliczamy sumując pola powierzchni trójkątów uzyskanych przez podzielenie figury przekątną.. czworokąt o wszystkich bokach równych i wszystkich kątach prostych.• rozróżnianie czworokątów na podstawie ich własności; klasyfikowanie czworokątów do odpowiednich grup.. górną i dolną), pozostałe boki nazywamy ramionami TRAPEZ PROSTOKĄTNY - jedno ramię jest prostopadłe do podstaw.. Dziedzina i własności funkcji Test.Konspekt lekcji matematyki w kl. V Temat: Klasyfikacja czworokątów.. równoległobok .CZWOROKĄTY I ICH WŁASNOŚCI BOKI KĄTY PRZEKĄTNEI TRAPEZ to taki czworokąt, który ma co najniej jedną parę boków równoległych.. przeciwległe boki są równoległe i równej długości.. boki równoległe nazywamy podstawami (odpowiednio suma rozwartości kątów przy jednym ramieniu wynosi 1800Czworokąty i ich własności Trapezoid (na rysunku powyżej) jest najmniej regularnym z czworoboków, ponieważ nie ma on boków równoległych, jak w pozostałych czworokątach..

własności czworokątów Test.

(zaznacz prawidłową odpowiedź ) (8pkt.). Czworokąt, którego przeciwległe boki są parami równe i równoległe.Materiał zawiera 13 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 7 ćwiczeń, w tym 2 interaktywne.. Film - budynki na planie miasta, jako modele wielokątów.. RP6bV2isaxROs 13.7 Trójkąty i ich własności; 3.8 Czworokąty; 3.9 Graniastosłupy; 3.10 Ostrosłupy; .. Wielokąty klasa 7.. Praca na lekcji - własności liczb Test.Zastanów się, które czworokąty mają oś symetrii.. Przebieg lekcji .. Można skorzystać ze schematu blokowego i zagrać w maszynkę ("Matematyka 2001 - kl.5", pod red. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.. Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Matematyka.. Przenieś element.. Pytanie 1 /10.. Przeciągnij i upuść nazwę czworokąta do odpowiedniej własności boków, która wyróżnia go spośród innych czworokątów.. Animacja.. RObrS4FvDxO9R 1TEMAT: TRÓJKĄT I JEGO WŁASNOŚCI Trójkątem nazywamy wielokąt o trzech bokach.. Powodzenia:) Tomasz D. GwiazdaWŁASNOŚCI BOKÓW, KATÓW ORAZ PRZEKĄTNYCH CZWOROKĄTÓW.. powiązane posty.. Sprawdź swoje przypuszczenia, zmieniając położenie wierzchołków czworokątów.. Rozumowanie i argumentacja.. TAK NIEZ tego filmu dowiesz się: jak dokonać podziału czworokątów, co to jest klasyfikacja czworokątów, jakie warunki muszą spełniać czworokąty, aby otrzymać miano kwadratu, rombu czy równoległoboku, dlaczego każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem.. Podział trójkątów ze względu na ich boki: Trójkąt różnoboczny - trójkąt, którego każdy bok ma inną długość; Trójkąt równoramienny - trójkąt, który ma co najmniej dwa boki równe, zwane ramionami;CZWOROKĄTY - WŁASNOŚCI - Quiz.. CELE OGÓLNE:-Powtórzenie i utrwalenie własności wielokątów-Powtórzenie i utrwalenie wzorów na obliczanie pół powierzchni figur płaskich-Kształcenie .Czworokąt wielokąt o czterech bokach.. A. Bazyluk, WSiP, Warszawa 2006, moduł 22).. Suma kątów czworokąta wynosi: 90 stopni 180 stopni 360 stopni To zależy od czworokąta.. Joanna Palińska.. Wybrani uczniowie odczytują własności dla kolejnych czworokątów.. Aby obliczyć składnik trzeba od sumy odjąć drugi składnik i podobnie ZamknijTrójkąty _klasa 5 Test.. Punkty C, D, G, F są obrazami tych punktów w symetrii osiowej.. (1) Własności liczb naturalnych - abcd Odkryj karty.. Zmieniaj położenie punktów A, B, H, E. Klasówka 3 (klasa V) - liczby dziesiętne.. Trójkąty Pasujące pary.. Czworokąty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt