Monter sieci i instalacji sanitarnych szkoła

Pobierz

Sylwetka absolwenta Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: montowania, naprawiania oraz konserwowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody,Cele kształcenia (Monter sieci i instalacji sanitarnych) Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.09.. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnychAbsolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.09.. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych: 1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z .Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie: w zakładach przemysłowych i usługowych, w placówkach administracyjnych i oświatowych, w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, w innych zakładach usługowych, w ramach własnej działalności gospodarczej.. Ukończona minimum szkoła podstawowa.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych;Monter sieci i instalacji sanitarnych możekształcić się w branżowej szkole I stopnia..

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.

Zadania zawodowe obejmują: wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,Monter sieci i instalacji sanitarnych 01 września 2014 Wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci komunalnych - wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych - wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci gazowychMontuje, instaluje, a także dba o prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych; wykonuje oczyszczanie, dostosowywanie, klejenie, konserwowanie i malowanie instalacji, lutowanie, klejenie, spawanie i łączenie rur, mierzenie i docinanie rur, wiercenie otworów, gwintowanie, szlifowanie, gięcie rur, uszczelnianie .Gdynia - Monter sieci i instalacji sanitarnych.. Monter sieci i instalacji sanitarnych montuje, instaluje i naprawia instalację grzewczą, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną i klimatyzacyjną.Monter sieci i instalacji sanitarnych — symbol cyfrowy zawodu 712618 .. Szkoła może pomóc uczniowi nawiązać kontakt z odpowiednim pracodawcą.. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.Uczniowie kształceni w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych mają możliwość uczestniczenia w: szkoleniach prowadzonych przez firmy zewnętrzne z branży sanitarnej, potwierdzone świadectwami lub certyfikatami, wycieczkach dydaktycznych do stacji uzdatniania wody, ujęć wody, oczyszczalni ścieków, elektrociepłowni, zakładów produkcyjnychMonter sieci i instalacji sanitarnych może kształcić się w branżowej szkole I stopnia..

Kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych może odbywać się również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.2.

Wymagania wstępne: Ukończone 18 lat.. Monter sieci i instalacji sanitarnych zapisz się on-line Szkoła branżowa I stopnia Zawód: Monter sieci i instalacji sanitarnych W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (symbol zawodu 712618) W zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych cele kształcenia obejmują zakres: 1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.09.. Pracodawca zawiera z uczniem umowę o pracę, na podstawie której staje się on pracownikiem młodocianym, a trzyletni okres nauki wlicza się uczniowi do stażu pracy i emerytury.. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych: • wykonywania robót przygotowawczych związanych z .Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych,Krótki opis zawodu onter sieci i instalacji sanitarnych wykonuje montaż i remonty sieci oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych..

Wchodzi na budowę po dekarzu, który pokrył ją dachem, wtedy zaczyna montaż wszystkich niezbędnych instalacji.

Czym zajmuje się monter sieci i instalacji sanitarnych?monter sieci i instalacji sanitarnych montuje instalacje i urządzenia sanitarne tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, przygotowuje i montuje przewody, armaturę i wyposażenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach, naprawia …Celem kształcenia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnej jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych.. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE.. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;Zasadnicza Szkoła Zawodowa..

Cel szkolenia: Przygotowanie do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych.

kucharz; elektryk; elektromechanik; mechanik pojazdów samochodowych; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; murarz - tynkarzMonter sieci i instalacji sanitarnych.. Dobry instalator, zwany dawniej hydraulikiem, jest na wagę złota o czym wiedzą wszyscy, którzy budowali dom.. Do głównych jego obowiązków należy miedzy innymi oczyszczanie, malowanie i konserwowanie przewodów; lutowanie, łączenie rur .Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych symbol cyfrowy zawodu: 712618 Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.09.1.. Montuje, instaluje, a także dba o prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych; wykonuje oczyszczanie, dostosowywanie, klejenie, konserwowanie instalacji, lutowanie, spawanie i łączenie rur, wiercenie otworów oraz .Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego pozwala przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji Monter sieci i instalacji sanitarnych Wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne są bezpłatne i odbywają się w naszej szkole - jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Nauka trwa 3 lata..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt