Rzeczpospolita w dobie unii polsko-saskiej prezentacja

Pobierz

Unia polsko-saska "" 1.. 1.Okoliczności w jakich na tronie polskim zasiedli August II Mocny i August III Sas.. W wyniku prowadzonych wojen Rzeczpospolita w XVII wieku pogrążyła się w stan bliski anarchii, nastąpił kryzys polityczny, ustrojowy i gospodarczy państwa.. August 2 Mocny i jego plany polityczne 2.. Zakończyła się ona podwójną elekcją księcia Conti kandydata z Francji i elektora saskiego Fryderyka Augusta Wettina.Czasy saskie - Rzeczpospolita Wettynów.. Rosjanie doprowadzili do wyboru na tron polski Stanisława Augusta Poniatowskiego.. Nowy król chciał, wbrew Rosji, wprowadzić w kraju reformy.Rzeczpospolita przeżywała okres poważnego kryzysu politycznego.. 2.Ingerencje Rosji w sprawy polskie za panowania Wettinów (Sasów).POLSKA W CZASACH SASKICH 1.. 2 połowa tego stulecia również obfitowała w działania zbrojne, które nasiliły się i skumulowały za panowania Jana Kazimierza Wazy.. SZKOLNE KOŁO CARITAS Rzeczpospolita w dobie unii polsko - saskiej niepowodzenia szkolne 2 II Rzeczpospolita - kraj wielu narodów 2 12,13 żywienie dzieci w wieku szkolnymid 13394 ppt II Rzeczpospolita .. Warszawa przestała być stolicą unii polsko - saskiej, a dwór Augusta III osiadł w Dreźnie i jedynie podczas okupacji Saksonii przez Fryderyka II w czasie wojny siedmioletniej monarcha przez dłuższy czas przebywał w granicach polskich..

Zakres ... Rzeczpospolita w dobie unii polsko-saskiej.

Ich panowanie było jednak przerywane kolejnymi elekcjami i rządami Stanisława Leszczyńskiego ( i ).. W 1697 roku elektor saski wkroczył z wojskiem do Rzeczypospolitej i koronował si ę na króla przyjmuj ąc imi ę Augusta II Mocnego.Plik Rzeczpospolita w dobie unii polsko - saskiej.pptx na koncie użytkownika dawidox2424 • folder Prezentacje multimedialne - historia cz. II • Data dodania: 9 kwi 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik Rzeczpospolita w dobie unii polsko - saskiej.pptx na koncie użytkownika Pallea • folder Prezentacje multimedialne - historia cz. II • Data dodania: 27 kwi 2015 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.W XVIII wieku, za panowania dynastii saskiej, Rzeczpospolita stała się słaba i bezbronna.. Coraz częściej sąsiedzi mieszali się w jej sprawy wewnętrzne.. Rzeczpospolita w dobie Uni Polsko-Saskiej Sejm Niemy Martyna Morys i Marta Tomaszowska IIICG Związek dwóch lub więcej państw posiadających wspólnego monarchę, prezydenta lub inny organ władzy, przy zachowaniu przez te państwa odrębności prawnej, politycznej, a czasem także ustrojowej..

Rzeczpospolita w dobie upadku.

Elekcja Augusta II Wettina (1697 - 1733) O tron polski po śmierci Jana III Sobieskiego starało si ę dwóch kandydatów: ksi ążę francuski Conti i elektor saski Fryderyk I August.. Uczeń: • charakteryzuje politykę zagraniczną Wettinów; • przedstawia podłoże i przebieg konfliktów między Uczeń: • przedstawia udział Rzeczypospolitej w wielkiej wojnie północnej; Uczeń:Rzeczpospolita Obojga Narodów (łac. Res Publica Utriusque Nationis), potocznie: Polska - państwo złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstałe w roku 1569 na mocy unii lubelskiej, przestało istnieć w wyniku traktatów rozbiorowych w 1795 roku.. Lata panowania Wettinów są oznaką zbliżającego się upadku Rzeczypospolitej.Rzeczpospolita w XVIII w W dokumencie Plan wynikowy.. Za panowania władców saskich z dynastii Wettinów, tj. Augusta II Mocnego, Augusta III Sasa, Polska- stała się krajem bez rządu, obrony i skarbu.Prezentacja Rzeczpospolita w dobie unii polsko - saskiej - Świat Prezentacji O stronie Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli..

... Rzeczpospolita w dobie unii polsko - saskiej Rzeczpospolita w ...Marazm zapanował także na szczeblu władzy.

Rzeczpospolita w dobie upadku 5.II rozbiór Polski wybitna osobowość sejmu wielkiego 107 lektur streszczenia - podstawowa,gimnazjum,liceum, Publicystyka okresu .Próby reform rzeczpospolitej i walka o utrzymanie niepodległości w okresie stanisławowskim.. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. Uwagi metodyczne.. W Koronie natomiast zawiązała się konfederacja wojskowa.Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.. Spis treści 1 Dzieje polityczneRzeczpospolita w pierwszej połowie XVIII wieku PIERWSZE LATA UNII POLSKO-SASKIEJ Po śmierci Jana III Sobieskiego w 1696 r. w Rzeczypospolitej zapanował chaos.. (ćwiczenie 1 str. 78) początki ingerencji rosji w sprawy polski - część szlachty wybiera na …Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.. Pod rosyjską kuratelą 4.. Rozkład systemu politycznego i rozwój klientelizmu 5.W 1765 powstała Szkoła Rycerska, w 1773 działalność rozpoczął KEN..

Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.Treść prezentacji 1 Od Sasa do Lasa - Rzeczpospolita w dobie unii polsko saskiej.

Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.Polska w czasach Saskich.. Polska w okresie wielkiej wojny północnej () 3.. Spotkanie aliantów w 1709 roku na zamku Caputh w pobliżu Poczdamu.. Nastąpił paraliż sejmu.unia polsko-saska i jej skutki - 1697 august ii zwany mocnym zasiada na tronie polski, - rzeczpospolita i saksonia połączona unią personalną, - wielka wojna północna i wojna domowa w rzeczypospolitej, - zwycięstwo szwecji i ucieczka augusta ii do saksonii.. Lekcja o Wettinach służy przybliżeniu postaci królów saskich na tronie polskim, którzy w naszej historiografii nie cieszyli się popularnością.. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.Saksonia, Rzeczpospolita Obojga Narodów, August II, August III, Order Orła Białego.. Od lewej: August II Mocny, Fryderyk I Pruski i Fryderyk IV, król Danii.. Bezkrólewie lat 1696 - 1697 ukazało stan Rzeczpospolitej jako niepokojący, sejm elekcyjny przypominał o koronie Polski a najlepszym kandydatem był ten .Niepokoje w Rzeczpospolitej Już w 1 poł XVII wieku Rzeczpospolita uwikłana była w szereg wojen toczonych z sąsiednimi państwami.. Samuel Theodor Gericke, Spotkanie królów, po 1709 r., olej na płótnie, Zamek Caputh, Poczdam, Niemcy, domena publiczna.Plik Rzeczpospolita w dobie unii polsko - saskiej.pptx na koncie użytkownika kaasiulka342 • folder Prezentacje multimedialne • Data dodania: 19 mar 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik Rzeczpospolita w dobie unii polsko - saskiej.pptx na koncie użytkownika tefek • folder Prezentacje multimedialne - historia cz. II • Data dodania: 24 maj 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik Rzeczpospolita w dobie unii polsko - saskiej.ppt na koncie użytkownika tefek • folder Prezentacje 8 • Data dodania: 9 maj 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Temat: Rzeczpospolita w okresie kryzysu- czasy saskie.. Były to czasy, kiedy w Polsce rządzili królowie z saskiej dynastii Wettynów, August II () i August III ()..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt