Lektury obowiązkowe 2021 cke

Pobierz

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. Język polski Lista lektur obowiązkowych określonych w wymaganiach egzaminacyjnych, których mogą dotyczyć zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 r. 1.. Filozofia + czarnodruk + Aneks 2022.. Fizyka + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + rysunki + Aneks 2022.. Lista lektur 2021/2022 - liceum poziom podstawowy.Matura - egzaminy pisemne.. Charles Dickens, Opowieść wigilijna 2.. Char­les Dic­kens, Opo­wieść wigi­lij­na; Alek­san­der Fre­dro, Zemsta; .. Chemia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + Aneks 2022.. Geografia + czarnodruk + rysunki + Aneks 2022.Dec 7, 2020Dec 11, 20204 days agoNov 19, 2020Feb 15, 2021W tym artykule znajdziesz nową (aktualną) listę lektur szkolnych obowiązkowych i uzupełniających, obowiązujących w SZKOLE PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2021/2022.. Lektury z gwiazdką musisz znać na egzamin maturalny z języka polskiego.. Stworzyliśmy kompendium wiedzy na temat egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.Sep 29, 2021 LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE KLASA 7 - 8 Obo­wiąz­ko­wo dwie w każ­dym roku szkol­nym.. Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII 4.Jan 7, 2021Biologia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + Aneks 2022.. Stworzyliśmy kompendium wiedzy na temat egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.Jan 22, 20214 days agoPrzygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego − opisy lektur..

52 lektury, które maturzysta znać musi.May 11, 2022May 15, 2022Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się dzisiaj o godz. 9.00 i trwał do godz. 11.00.

Teraz matura 2022 - Portal dla maturzystów - Moja matura - aktualnościMay 9, 2022Stan od 1 wrze­śnia 2021 r. Lista lek­tur obowiązkowych.. Stan po nowe­li­za­cji z 13 sierp­nia 2021 roku.Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się dzisiaj o godz. 9.00 i trwał do godz. 11.00..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt