Wybierz i zaznacz poprawną odpowiedź źródłem energii w organizmie człowieka są

Pobierz

Z listy związków organicznych oraz ze schematu wybierz i zapisz nazwy dwóch związków, które gromadzone są w tkankach człowieka jako rezerwa energetyczna .Nie zapomnijcie się podpisać .. B. rozpuszczają wiele witamin.. Białka należą do ważnych składników organizmu, ponieważ A. są głównym materiałem energetycznym komórek.. W organizmie człowieka występują 4 rodzaje tkanek: nabłonkowa, mięśniowa, nerwowa, łączna.Witamina D 3 (cholekalcyferol) w organizmie człowieka jest wytwarzana w skórze z 7-dehydrocholesterolu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego B (UVB) o długości fali 290-315 nm. Ten proces zazwyczaj nie pokrywa zapotrzebowania organizmu na tę witaminę, dlatego też ważnym jej źródłem jest pokarm.. Jeśli w danym ośrodku znajdują się swobodne ładunki elektryczne, to pojawienie się napięcia nie spowoduje w nim przepływu prądu elektrycznego.Układ odpornościowy zapewnia organizmowi obronę przed różnymi czynnikami, np. substancjami toksycznymi, wirusami, bakteriami, komórkami nowotworowymi.. C. są związkami o funkcji budulcowej i metabolicznej.. Jest pierwiastkiem uczestniczącym procesie transportu tlenu we krwi, ponieważ wchodzi w skład barwnika erytrocytów - hemoglobiny.. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną .9. ukry, tłuszcze, białka, witaminy, sole mineralne, woda B. Z wymienionych poniżej wybierz i podkreśl wszystkie te, które są składnikiem budulcowym w roślinach..

2.Zaznacz fałszywą odpowiedź: answer choices .

Niedobór żelaza w organizmie może być przyczyną anemii.C) Są niezbędne do funkcjonowania organizmu i organizm człowieka potrafi je wytwarzać.. Źródłem energii potrzebnej do odparowania wody z koszulki turysty był między innymi jego organizm.. Składnikiem budulcowym w naszym organizmie są: answer choices .. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.. Grupy krwi człowieka A, B, AB i 0 uwarunkowane sa występowaniem trzech alleli (IA, IB, i).W organizmie człowieka, jak już wspomniano, węglowodany są przechowywane w niewielkich ilościach w postaci glikogenu w wątrobie i mięśniach.. D) Żadne z powyższych zdań nie jest właściwym określeniem aminokwasów egzogennych.. Proteiny w warzywach występują w stosunkowo dużych ilościach.9.. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np., gdy wybrałeś odpowiedź "A": 11. c.Są to biogenne pierwiastki , występujące w organizmie w śladowych ilościach.. Połącz rodzaj tasiemca z jego charakterystyką: Dorosła postać glizdy ludzkiej żyje: Wybierz poprawną odpowiedź: Zaznacz cechy nicieni:Kwas foliowy pełni wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka.. Zaznacz witaminy, które nie są rozpuszczalne w tłuszczach.. (0-1) Zaznacz składniki pokarmowe, które są dla człowieka głównym źródłem energii..

Z wymienionych poniżej wybierz i podkreśl wszystkie te, które są źródłem energii w organizmie człowieka.

RmD8qPbin03ke 1.Zadanie 5.. Błonnik nie jest źródłem energii, ponieważ nie jest trawiony w przewodzie pokarmowym człowieka.. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.. Cholekalcyferol jest nieaktywny i wymaga hydroksylacji na 1. i 25. atomie węgla .pokaż odpowiedź Zadanie 4.2.. Potrzeby pokarmowe człowieka.. Stosuje się go w leczeniu m.in. raka sutka, jajnika i płuc.Produkty zbożowe są też bogatym źródłem magnezu, żelaza, niacyny, cynku i witamin z grupy B. Największą ilość węglowodanów zawierają: zboża - 55-80%, nasiona roślin strączkowych - 60%, ziemniaki - 16%.. tłuszcze.. C. są związkami o funkcji budulcowej i metabolicznej.. - Płaźnice, które nie są pasożytami.. W pierwszych tygodniach ciąży jego rola związana jest z rozwojem i kształtowaniem się płodu.. Białka należą do ważnych składników organizmu, ponieważ A. są głównym materiałem energetycznym komórek.. (0-2).Pierwiastki biogenne wchodzą w skład białek, cukrów, tłuszczów, kwasów nukleinowych, enzymów i koenzymów, hormonów i witamin.Są niezbędne do utrzymania prawidłowego poziomu pH, stanowią składnik budulcowy kości i zębów, regulują skurcze mięśni, pracę serca i funkcjonowanie układu nerwowego (między innymi umożliwiają przewodzenie impulsów nerwowych), odpowiadają za .Prąd elektryczny jest to chaotyczny ruch ładunków elektrycznych..

Zaznacz odpowiedź spośród podanych.

Do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka niezbędna jest energia, której źródłem są posiłki.. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np., gdy wybrałeś odpowiedź "A": 11.. 3.Jest także źródłem składników budujących ciało.. Zadanie 12.. Umowny kierunek przepływu prądu jest przeciwny do kierunku ruchu elektronów.. Spośród podanych zdań wybierz te, które dotyczą wody.Biologia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 4.. Odpowiedź na zadanie z Biologia 5.Nauczyciel biologii na tablicy magnetycznej umieścił ponumerowane karteczki z cechami dwóch.. Określ rodzaj odporności wyrażanej przez organizm człowieka w wyniku reakcji przedstawionych w tabeli.Pektyny, które są jednym ze składników błonnika pokarmowego pełnią bardzo ważną rolę w organizmie człowieka: redukują ilość cholesterolu i dzięki temu zapobiegają miażdżycy i związanymi z nią dolegliwościami, a pośrednio chronią przed zawałem serca, leczą zarówno biegunki jaki też zaparcia; przy biegunkach .- Pasożyty, którw żyją w jelicie cienkim człowieka.. Zaznacz poprawne dokończenia zdań.. Powinny one dostarczać zarówno paliwa umożliwiającego funkcje życiowe, jak i surowców koniecznych do naprawy i rozbudowy ciała..

Zadanie 6.1 Wybierz i zaznacz poprawne dokończenie zdania:.

D. chronią organizm przed utratą ciepła.. b. utlenianie związków nieorganicznych.. ukry .Organizm człowieka ma budowę hierarchiczną, którą można zilustrować zapisem: komórka - tkanka - narząd - układ narządów - organizm.. tłuszcze.. W największej ilości białko można znaleźć w suszonych morelach (3,5 g na 100 g), rodzynkach (3,1 g), daktylach i gujawie (2,5 g).. przekształcanie prowitaminy w aktywną witaminę D E. magazynowanie glikogenu Zadanie 4.. Parowaniem wody następuje tylko w temperaturze wrzenia.. Węglowodany, takie jak fruktoza, glukoza, sacharoza, błonnik czy skrobia, obecne są zarówno w owocach, jak i warzywach.Są jednak przede wszystkim dobrym źródłem energii, które w krótkim czasie umożliwia zwiększenie energii.. W trakcie treningu glikogen jest zużywany, razem z kwasami tłuszczowymi i glukozą krążącą we krwi są wykorzystywane jako źródło energii dla mięśni.D.. B. rozpuszczają wiele witamin.. - Można się nią/nimi zarazić przez zjedzenie surowego mięsa z dzika.. Paklitaksel to związek chemiczny wyizolowany z kory cisa krótkolistnego (Taxus brevifolia).. regulują procesy (magnez potrzebny jest do fotosyntezy) .. Głównym źródłem energii dla organizmów są: answer choices .. Zadanie 15.Matura Maj 2023, Poziom Rozszerzony (Formuła 2023, Informatory CKE)Zadanie 3.. Poszczególne struktury organizmu współpracują ze sobą, realizując funkcje życiowe.. A. białka B. witaminy C. cukry D. sole mineralne 1 2 3 Rys. Małgorzata Szyszkowska4.. białka.. (1pkt) Zaznacz odpowiedź spośród podanych: Najbardziej skoncentrowanym źródłem energii, pełniącym w komórce funkcje budulcowe jako składnik błon biologicznych są: A. cukry B. białka C. tłuszcze D. kwasy nukleinowe Zadanie 6.W układzie grupowym krwi Rh wyróżnia się dwie grupy krwi:-Rh+(obecność w błonie krwinek czynnika D)-Rh-(brak czynnika D) Allll warunkujący obecność aglutynogenu grupy krwi Rh+ oznacza się litera D, allel warunkujący jego brak - literą d.. D. chronią organizm przed utratą ciepła.Oceń prawdziwość każdego zdania zaznacz P jeśli zdanie jest prawdziwe lub F jeśli jest fałszywe: 1.. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi.. Dokończ zdanie.. Zwierzęta w hibernacji, noworodki niektórych gatunków (w tym - człowieka) i ssaki przystosowane do życia w niskich temperaturach wytwarzają ciepło dzięki tzw. białkom rozprzęgającym.1 Dokończ zdanie.. woda

cukry

Woda pełni w organizmie wiele funkcji, jednak nie D. jest źródłem energii w organizmie.. Zwalczanie takich czynników, po ich rozpoznaniu, odbywa się w różny sposób.. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi.. białka.. IV.Błonnik zawarty w pokarmie wpływa na perystaltykę jelit, chroni przed zaparciami P/F .. Organizm człowieka jest zdolny wytworzyć wszystkie aminokwasy niezbędne do właściwego funkcjonowania.. Uwalnianie przez organizmy energii cieplnej jest warunkiem ich przeżycia.. Zadanie 11 (0 - 1) Dokończ zdanie, wybierz i zaznacz poprawną odpowiedź spośród propozycji a, b, c.. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt