Wybierz właściwe tłumaczenie i uzupełnij luki w zdaniach opcjami a b c

Pobierz

Rozumienie tekstu pisanego 2 Z tekstu usunięto cztery zdania i umieszczono je poniżej.. poprawa 8 r. 2. m_gebarowska_11063.. KROK 3.. 1 YouTube settings (zostały zmienione) .. (0-1) zaznacz poprawną odpowiedź.. Finally, I 'll have a permanent job.Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Uzupełnij luki 1-4 zdaniami A-E tak, aby tekst był spójny i logiczny.. W zadaniach 1.-5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy słowa, wliczając w to wyraz już podany.. Czasami kilka odpowiedzi jest poprawnych, zaznacz wszystkie możliwe.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Zdania 1-3 odnoszą się do pierwszego tekstu, natomiast zdania 4 .Play this game to review English.. Przeczytaj i posłuchaj cztery porady żywieniowe A-D zamieszczone na dole strony: Na podstawie informacji w nich zawartych uzupełnij w zeszycie luki w zdaniach w języku polskim.. W zeszycie uzupełnij luki w zdaniach tak, aby zachować sens zdania wyjściowego.. Wykonaj zad.. poprawa 8 r .Spośród podanych w ramce wyrazów a f wybierz właściwe uzupełnienie luk 1.. 2010-01-05 16:28:34 przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki ( 1 -7) w tekście.. Autor wypowiada się w swoim tekście a/B, przedstawiając c/D punkt widzenia.. Zadania 11-13 w załączniku!.

Wybierz właściwe tłumaczenia i uzupełnij luki w zdaniach opcjami A,B lub C Answer.

Jedno zdanieN Staraj się zawsze uzupełnić wszystkie luki.. Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań, tak aby powstała informacja prawdziwa .Wybierz poprawne tłumaczenie i uzupełnij luki w zdaniach opcjami A, B lub C. Answer.. Zakreśl literę A,B lub C. But I .W zadaniach zamkniętych: Jeżeli podane są cztery odpowiedzi: A, B, C lub D, wybierz tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją znakiem "X" bezpośrednio na .. Uzupełnij luki, przekształcając wyrazy w nawiasach tak, aby otrzymać logiczne i poprawne gramatycznie zdania.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. uzasadnij swój wybór.. 4.Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz poprawną odpowiedź w zdaniach 1-6, zakreślając literę A, B lub C.. Q. wybierz właściwe tłumaczenie - uzupełnij luki w zdaniu: Are you intrested in photography, painting or in (czymś).. else?. Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .. KROK 9.Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. Wpisz właściwe tłumaczenie i uzupełnij luki w zdaniach opcjami a b lub c Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Wybierz właściwe tłumaczenia i uzupełnij luki w zdaniach opcjami A,B lub C. Question from @Kuba7714 - Szkoła podstawowa - Język angielskiUzupełnij zdania czasowniki w nawiasach w czasie Present Simple i Present Continuous..

Daje ...Uzupełnij luki w zdaniach opcjami a,b lub c .

Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. 2011-02-10 20:05:03zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.3. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4 .Przeczytaj tekst.. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficznaMagisterka test zaliczeniowy za 2020 lato DRAFT.. N Po wpisaniu brakujących informacji do notatki upewnij się, czy całość jest poprawna gramatycznie, ortograficznie i logicznie.. Marika12345678 April 2019 | 0 Replies .W zeszycie zaznacz, które zdania są prawdziwe (P), a które fałszywe (F).. KROK 4.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. answer choices .Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Wykonaj zad.. by turrek2012_29861Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3.. Wskaż właściwe uzupełnienia zdań i dopisz uzasadnienia swojego wyboru.. a. bezosobowo B. w pierwszej osobie c. obiektywny D. subiektywny zadanie 13..

Wykonaj ...Wybierz poprawne tłumaczenie i uzupełnij luki w zdaniach opcjami A, B lub C. Answer.

Zakreśl literę A,B lub C.. Przeczytaj tekst.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.. Przeczytaj tekst.. KROK 8.. Wpisz odpowiednią literę A-E obok numeru każdej luki.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt