Wyniki z egzaminu zawodowego

Pobierz

Egzamin radcowski zdawało 2135 osób.. Zdający po napisaniu egzaminu oddawał tylko kartę odpowiedzi .2 days agoMar 31, 20226 days agoApr 1, 2022Jun 3, 2022Arkusze z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (część pisemna) nie są publikowane na naszej stronie internetowej.. Badania; Egzamin ósmoklasisty; Sprawdzian; Egzamin gimnazjalny; Egzamin maturalny; Egzamin zawodowy; Egzamin eksternistyczny; ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 WarszawaStrona startowa > Wyniki egzaminów i badania > Egzamin zawodowy.. Informację o wyniku można uzyskać logując się do systemu EPKZ lub w sekretariacie szkoły.. Pozytywny wynik uzyskały 1744 osoby, co stanowi blisko 82% ogółu zdających.. Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2020 roku W styczniu i lutym 2020 roku odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów szkół zawodowych, absolwentów, eksternów oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursyWyniki egzaminu maturalnego w 2020 roku Sprawozdania z egzaminu maturalnego w 2020 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym (w czerwcu), dodatkowym (w lipcu) i poprawkowym (we wrześniu) 2020 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego CENTYLE4 days agoJun 9, 2021Aug 31, 2021Jan 12, 2021Jun 6, 2022 sprawozdanie 2015/2016..

31 marca zostaną opublikowane wyniki egzaminów styczniowych.

May 31, 2022Egzamin zawodowy Formuła 2019.. STYCZEŃ - LUTY 2022 .. Strona startowa > Wyniki egzaminów i badania.. Klucze odpowiedzi do pobrania: A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich A.18 Prowadzenie sprzedażyWyniki egzaminu radcowskiego 2022. sprawozdanie 2014/2015.. Najwyższe wyniki uzyskali aplikanci, którzy przystąpili do egzaminu .Jun 3, 2022Jan 10, 2022Wprowadzenie łącznych wyników z egzaminów zawodowych na dokumentach ułatwi pracodawcom rozumienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności nowo zatrudnianych pracowników oraz usprawni proces przyjęć na studia, ponieważ od 2022 r. wyniki z egzaminu zawodowego będą mogły być brane pod uwagę przy rekrutacji[1].Jun 22, 2021WYNIKI EGZAMINÓW Z SESJI.. O egzaminie; Podstawa programowa; Informatory - Wyposażenie ośrodków; Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna) Harmonogramy, komunikaty i informacje; .. sprawozdanie 2021. sprawozdanie 2020. sprawozdanie 2019. sprawozdanie 2018. sprawozdanie 2016/2017.. sprawozdanie 2013/2014.Jun 1, 2022May 27, 2022Jun 14, 20225 days ago2 days agoPoniżej zamieszczamy klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się 21 czerwca 2022 r. Arkusze z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (część pisemna) nie są publikowane na naszej stronie internetowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt