Wzór wypełnionego wniosku dodatku osłonowego

Pobierz

Nale ży wypełnia ć WIELKIMI LITERAMI.. Pola wyboru zaznaczaj V lub X.. CZĘŚĆ I DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej "wnioskodawcą".. Jan 3, 2022Jan 25, 2022Poniżej znajduje się wniosek o dodatek osłonowy do pobrania wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić.. Drukuj Zmiany w prawieJan 31, 2022WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU OSŁONOWEGO [128 kB] KLAUZULA INFORMACYJNA [82 kB] OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEPODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU [91 kB] OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO [87 kB] OŚWIADCZENIE STRONY [59 kB] Wytworzył: Justyna Piątek.. Opublikowal: Justyna Piątek.. Pola wyboru nale ży zaznacza ć V lub X .. DANE WNIOSKODAWCY Imię (imiona)Dodatek osłonowy Dodatek osłonowy - wzór wypełnionego wniosku Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. poz. 2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.Mar 7, 2022Jan 3, 2022Dodatek osłonowy Drukuj stronę do PDFDrukuj stronę Data utworzenia: 04-01-2022 Numer karty informacyjnej WSM-035 Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę Wydział Spraw Mieszkaniowych Status Obowiązujący Wymagane wnioski WSM-035-01 - wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, WSM-035-02 - oświadczenie, WSM-035-03 - klauzula informacyjna.Apr 22, 2022Jan 29, 2022Jan 29, 2022Jan 29, 2022Jan 4, 2022Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest ..

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁAT Ę DODATKU OSŁONOWEGO1)Wniosek wypełniaj WIELKIMI LITERAMI - ułatwi to sprawdzenie wniosku.

2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).. Data publikacji: 17-02-2022..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt