Bdo reklamówki sprawozdanie do kiedy

Pobierz

Opłaty należy wnieść do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym zostały pobrane.Mar 15, 2022Aug 18, 2020Jun 18, 2021Mar 13, 2022Jun 26, 2021opłatę roczną należy uiścić do końca lutego za dany rok.. Sprawozdanie do Bazy Danych Odpadów jest przygotowywane elektronicznie za pomocą specjalnego modułu i powinno być do niego wgrane do końca października.. Sprawozdanie BDO ma na celu uzupełnienie bazy danych o informacje, które pozwalają precyzyjnie kontrolować obrót odpadami.Feb 26, 2021Feb 18, 2022May 4, 2022Zgodnie ze zmianami jakie zaczęły obowiązywać w 2021 roku, podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, mają obowiązek składania rocznych sprawozdań za rok 2020 wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).. podmiot jest już zarejestrowany w BDO, to dostęp do wszystkich funkcji systemu dla dotychczasowych użytkowników jest możliwy tylko wtedy, jeśli zalogujesz się przez Login.gov.pl i powiążesz swoje konto z podmiotem zarejestrowanym w BDO.Sprawozdania za rok 2020 należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - Termin złożenia sprawozdań za 2020 rok do 15 marca 2021 roku..

Poniżej dowiesz się, kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.

Opłacie rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy: wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele; wprowadzający baterie lub akumulatoryFeb 26, 2021Jun 5, 2020Dec 8, 2021Mar 10, 2021Miejscem składania raportów jest też BDO.. Więcej na temat obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych (BDO) przeczytasz tutaj.. Ustawa o odpadach przewiduje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.. 1 powyżej) BDO wymaga aby pełnomocnictwo zostało podpisane przez osobę uprawnioną poprzez podpis cyfrowy (kwalifikowany, profil ePUAP itp.)Feb 18, 2022Skorzystaj z tej funkcji, jeżeli jesteś użytkownikiem podrzędnym podmiotu.. Termin dokonania.. Sprawozdanie należy złożyć elektronicznie po zalogowaniu na swoje indywidualne konto w rejestrze BDO.. musi zostać podpisane przez osobę uprawnioną (patrz pkt.. Pamiętaj!. .Mar 9, 2021Jan 3, 2022Jun 10, 2020Od około lutego pojawiła się informacja o pełnomocnictwach w przypadku składania wniosków, a teraz jest ono wymagane przy sprawozdaniach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt