Przeliczanie fahrenheita na celsjusza

Pobierz

Przykład: (50 ° F - 32) x .5556 = 10 ° C Fahrenheit na Celsjusz Wykres konwersjiZamiana Stopni Celsjusza na Stopnie Fahrenheita online (°C na °F) Skala Celsjusza - skala termometryczna, nazwana od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742.. ≈ 27.78 Celsjusz.Jak przekonwertować stopnie Celsjusza na Fahrenheita.. Wzór przeliczeniowy na stopnie Celsjusza: jeśli F to temperatura w stopniach Fahrenheita a C w stopniach Celsjusza, to: F = 1,8 ( C + 40 ) - 40 C = (( F + 40 ) / 1,8 ) - 40stopień Celsjusza (degree Celsius) °C-272,: stopień Fahrenheita (degree Fahrenheit) °F-457,8700000000Poniżej wpisz w odpowiednie pole temperaturę, którą chcesz zamienić.. Wyniki dla pozostałych jednostek temperatury pojawią się w pozostałych polach.. Dla przykładu, przelicznik Fahrenheit Celsjusz po wpisaniu w pierwszej rubryce 70 da wynik 21,1°C.Skala Fahrenheita (jednostka °F) - jedna ze skal pomiaru temperatury, zaproponowana w 1724 roku i nazwana od nazwiska jej twórcy Daniela Gabriela Fahrenheita ().. Stopnie Celsjusza: -273,15 °C.. ; Kanada wciąż stosuje skalę Fahrenheita jako dodatkowy system, który można używać wraz ze .Aby przeliczyć temperaturę w stopniach Fahrenheita na stopnie Celsjusza, odejmij 32 i pomnóż przez 0,5556 (lub 5/9).. Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Fahrenheit", aby obliczyć wartość dal pola "Celsjusz" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).. do Fahrenheit Dodaj tego kalkulatora na swojej stronie Przeliczanie Celsjusz Przeliczanie Niuton Przeliczanie Réaumur Fahrenheita .. Wzór konwersji temperatury Stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza (°F - 32) x 5/9 =°C Stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita (°C x 9/5) + 32 =°F Menu narzędzia kalkulatora Technical Resources Articles, eBooks, Webinars, and more.Nov 29, 2020Wykonując te same czynności, możesz również konwertować jednostki temperatury między stopniami Celsjusza i Fahrenheita, Kelvina i Fahrenheita.. Dla wartości z zakresu poniżej 10^ (-15) i powyżej 10^ (15) zastosowano zapis matematyczny, np: 1.34e+16 co oznacza 1,34*10^ (-16) co jest równe 0,000000000000000134.. Przelicz stopnie Celsjusza na Fahrenheita: = KONWERTUJ (A2; "C"; "F"); Przelicz stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza: = KONWERTUJ (A2; "F"; "C");Fahrenheit ℉ Jednostka: Temperatura; Zastosowanie na całym świecie: Skala Fahrenheita w większości krajów została zastąpiona przez skalę Celsjusza w połowie i pod koniec XX wieku, pomimo że skala Fahrenheita pozostała skalą oficjalną w Stanach Zjednoczonych, Belize i na Kajmanach.. Przeliczanie Sposób dokładny Przelicznik °F na °C i na K w zakresie 0-1000 K Sposób praktycznyTemperatura T w stopniach Fahrenheita (° F) jest równa temperaturze T w stopniach Celsjusza (° C) razy 9/5 plus 32: T (° F) = T (° C) × 9/5 + 32. lub .. Skala używana była w przeszłości najczęściej w kajach anglosaskich, obecnie głównie w USA.Jak przeliczyć 375 stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza.. Po poznaniu wzoru można łatwo przeliczyć stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza, wykonującte trzy kroki.Nasza tabela konwersji zawiera również wzór, dzięki czemu temperaturę można przeliczać również ręcznie.. Oznacza to, że punkt wrzenia i zamarzania wody dzieli dokładnie 180 stopni.Aby przeliczyć stopnie Celsjusza na Fahrenheita, należy temperaturę Celsjusza pomnożyć przez 9, podzielić przez 5 i dodać 32.. Temperatura T w stopniach Celsjusza (° C) jest równa temperaturze T w stopniach Fahrenheita (° F) minus 32 razy 5/9: T (° C) = ( T (° F) - 32) × 5/9.. Po naciśnięciu przycisku PRZELICZ przelicznik temperatur automatycznie wykona obliczenie, a wynik pojawi się poniżej.. Przykład.. Przelicz 20 stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita: T (° F) = 20 ° C × 9/5 + 32 = 68 ° F. Zobacz: przelicznik stopni Celsjusza na FahrenheitaFahrenheit na Celsjusz.. Temperatura T w stopniach Celsjusza (° C) jest równa temperaturze T w stopniach Fahrenheita (° F) minus 32 razy 5/9: T (° C) = ( T (° F) - 32) × 5/9 = (375 ° F - 32) × 5/9 = 190,556 ° C. Przelicz 68 stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza:140°F = 60.0°C.. Czyli 375 stopni Fahrenheita to 190,556 stopni Celsjusza:Nov 19, 2021Kalkulator oblicza dokładną wartość jednostki, z uwzględnieniem 15 istotnych znaków.. Przykładkonwertuj z Celsjusz do Fahrenheit ℉ = ℃ * 1.8000 + 32.00 Fahrenheit Skala Fahrenheita to termodynamiczna skala temperatur, w której punkt zamarzania wody wynosi 32 stopnie Fahrenheita (°F) i punkt wrzenia 212°F (przy standardowym ciśnieniu atmosferycznym).. Konwerter oblicza jednostki automatycznie.Więc 400 stopni Fahrenheita to 204,444 stopni Celsjusza: 400 ° F = 204,444 ° C Zobacz też Fahrenheit na stopnie Celsjusza Jak przekonwertować stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza Konwerter stopni Celsjusza na Fahrenheita Konwersja temperaturyObecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C) .. Zero bezwzględne.. konwertuj z Fahrenheit do Celsjusz ℃ = ℉ - 32 1.8000 Celsjusz Pomimo że początkowo zdefiniowana na podstawie momentu zamarzania wody (i później momentu topnienia lodu), skala Celsjusza jest obecnie oficjalnie stosowaną skalą, zdefiniowaną względem skali temperatur Kelwina.Przy zmianie skali Fahrenheita na skalę Celsjusza należy zastosować następujący przelicznik: TCelsjusz = (TFahrenheit - 32)/2 — wynik zaniżony o 10% wobec dokładnego TCelsjusz = ( (TFahrenheit - 32)/2) × 1,1 — wynik zaniżony o 1% wobec dokładnegoJak przekonwertować stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza.. Skala Fahrenheita (symbol: °F) - skala pomiaru temeperatury stworzona w 1724 roku przez niemieckiego uczonego Daniela Gabriela Fahrenheita (ciekawostka: Fahrenheit urodził się w Gdańsku).. Była używana do pomiaru temperatury w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, kiedy została wyparta przez skalę Celsjusza.1 stopień Fahrenheita °F.. 148°F = 64.4°C.Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.. * Przeliczenia temperatur odbywają się dla wartości od zera bezwzględnego wzwyż.. Przykład.. Możesz przeliczać pomiędzy jednostkami: Celsjusz (°C), Fahrenheit (°F), Kelvin (°K), Rankine (°R), Newton (°N), Réaumur (°Ré), Delisle (°De), Rømer (°Rø).. Temperatura termodynamiczna - definicjaStopnie Rankine'a:°R..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt